Tìm hiểu nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp, hợp tác xã

0
21

Đoàn đã đến thăm Hợp tác xã Ngũ thường Mekong, ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Với diện tích khoảng 1 ha và 14 thành viên, hợp tác xã hiện đang phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Sản phẩm chủ lực là phân trùn quế và các loại gia súc, gia cầm, thuỷ sản được nuôi theo hướng hữu cơ. Còn Hợp tác xã Tân Tiến, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, hiện có 13 thành viên, sản xuất, kinh doanh lúa gạo theo hướng an toàn, hữu cơ, cung cấp vật tư nông nghiệp và dịch vụ cơ giới. Hai hợp tác xã đều mong muốn được giới thiệu, hỗ trợ tiếp cận các giải pháp công nghệ số phù hợp để quản lý doanh nghiệp và quảng bá, thương mại hóa sản phẩm.

Đoàn làm việc với Công ty TNHH HTC Vị Thanh, ở phường I, thành phố Vị Thanh.

Còn Công ty TNHH HTC Vị Thanh, ở phường I, thành phố Vị Thanh, hiện đã áp dụng một số giải pháp công nghệ trong kinh doanh khách sạn, căn hộ,… Doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Các doanh nghiệp thành viên của Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh hiện có đầy đủ các giải pháp về công nghệ để chuyển đổi sốQua làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã, chúng tôi đã bước đầu nắm bắt được nhu cầu chuyển đổi số của họ và sẽ tiếp tục kết nối, hỗ trợ để cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh trong thời gian tới”.

Đoàn làm việc với Hợp tác xã Tân Tiến, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Nguồn: baohaugiang.com.vn/

Biên tập: Đang Thư