Bắc Ninh đi đầu đổi mới sáng tạo

Năm 2024, lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương và Bắc Ninh vinh dự nằm trong top 10 tỉnh, thành có điểm số cao nhất cả nước. Vị trí này chứng tỏ cam kết và nỗ lực không ngừng của Bắc Ninh trong việc tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
0
20

Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương (viết tắt là PII – Provincial Innovation Index) gồm 52 yếu tố thành phần, chia làm 7 trụ cột gồm: 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội dựa trên KH&CN và ĐMST, 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KH&CN và ĐMST vào phát triển kinh tế, xã hội. Tính tổng hợp các điểm thành phần, năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đạt 49,2 điểm, đứng 6 toàn quốc và đứng thứ 3 ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Số điểm cụ thể: Thể chế 43,41 điểm; vốn con người- nghiên cứu và phát triển 50,76 điểm; cơ sở hạ tầng 67,97 điểm; trình độ phát triển của thị trường 49,60 điểm; trình độ phát triển của doanh nghiệp 53,36 điểm; sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ 26,79 điểm; tác động 63,97 điểm. Như vậy, với lợi thế là địa phương có công nghiệp phát triển, Bắc Ninh được đánh giá cao ở chỉ số về cơ sở hạ tầng, giáo dục và chi cho giáo dục đào tạo bình quân; các yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh như giá trị xuất khẩu/GRDP, tỷ lệ dự án đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghiệp, đầu tư trực tiếp của nước ngoài…Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn còn một số điểm yếu ở chỉ số cải cách hành chính, tỷ lệ doanh nghiệp ngành dịch vụ chuyên môn KH&CN, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động… Theo bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh: Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương là một tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong việc xây dựng và thực thi chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học công nghệ và ĐMST. Đưa ra những thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giới thiệu sản phẩm công nghệ tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Thời gian qua, cơ chế, chính sách tài chính cho KH&CN của tỉnh được đổi mới theo hướng tăng dần tỷ lệ chi cho KH&CN trong tổng chi ngân sách nhà nước và đa dạng hóa nguồn đầu tư cho phát triển KH&CN. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp, người dân ứng dụng trong sản xuất, giúp nâng cao năng suất, chất lượng. Năm 2023, lần đầu tiên Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST (Techfest) Bắc Ninh được tổ chức với chuỗi sự kiện, hoạt động như: Hội nghị Ứng dụng thương mại điện tử trong kết nối cung – cầu sản phẩm tiêu biểu, đặc sản của tỉnh Bắc Ninh với thị trường trong nước và quốc tế; Tập huấn khởi nghiệp và ĐMST theo mô hình kinh doanh thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số; Hội thảo Giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, ĐMST; Diễn đàn Chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển khởi nghiệp ĐMST; Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST… đem đến cơ hội, động lực mới cho các nhà khởi nghiệp và thu hút các nhà đầu tư.   Mục tiêu năm tiếp theo, Bắc Ninh sẽ duy trì vị trí top đầu và cố gắng tăng bậc. Ngành KH&CN tỉnh tích cực tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến KH&CN và ĐMST; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bộ Chỉ số ĐMST cấp địa phương. Phối hợp các sở, ngành cải thiện phát huy các chỉ số điểm mạnh, nâng hạng các chỉ số điểm yếu nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp yên tâm hoạt động, thu hút các nhà đầu tư mới. Trên cơ sở đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế-xã hội địa phương và đất nước. Về lâu dài, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế – xã hội gắn với  phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST, ngành KH&CN phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tập trung tăng cường tiềm lực KH&CN; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án KH&CN trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2020-2025; chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST đến năm 2030, chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; các chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2030…

Nguồn: baobacninh.vn/

Biên tập: Song Giang