Bàn giải pháp phát triển kinh tế số

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở TT&TT tổ chức Hội thảo “Thực trạng và định hướng, giải pháp phát triển kinh tế số tỉnh Quảng Ngãi”.
0
25
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh, thực hiện chủ trương, chính sách của trung ương, Chính phủ về chuyển đổi số (CĐS), phát triển kinh tế số (KTS), xã hội số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CĐS tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ năm 2022 đến nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã thực sự vào cuộc đối với công tác CĐS, phát triển KTS. Tuy nhiên, công tác CĐS, đặc biệt phát triển KTS của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nhận thức của người dân và một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước về lợi ích, thời cơ và thách thức của KTS đối với sự phát triển kinh tế – xã hội còn chưa đồng đều.

Khả năng cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, do quy mô của đa số doanh nghiệp là vừa và nhỏ, thiếu vốn và trình độ công nghệ thấp. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, yếu cả về lượng và chất. Đặc biệt, KTS dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, internet chứa đựng nguy cơ lớn về bảo mật, an toàn thông tin, tài chính và tính riêng tư của dữ liệu, của các chủ thể KTS.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn mở để các đại biểu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển KTS của tỉnh trong những năm gần đây. Đồng thời, đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp giúp phát triển KTS của tỉnh thời gian tới.

Hội thảo đã nhận được 20 bài nghiên cứu và tham luận có chất lượng cao của các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xoay quanh các chủ đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả công tác CĐS, phát triển KTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích phát biểu tại hội thảo.

Thực trạng kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi từ khi bắt đầu triển khai công tác CĐS, phát triển KTS. Kết quả triển khai công tác CĐS, phát triển KTS trên địa bàn tỉnh; quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm phát triển KTS có hiệu quả trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh…

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, các đại biểu tập trung thảo luận đi đến những ý kiến thống nhất về sự tác động và quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển KTS, góp phần phát triển tỉnh Quảng Ngãi nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nguồn: baoquangngai.vn/

Biên tập: A.Kiều – Tr.Phương