[Bình Dương] Thành lập Trung tâm Chuyển đổi số

Chiều 26-4, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh đã diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương.
0
29

Nghi thức nhấn nút công bố thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương

Việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương và đổi tên thành Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số

Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Bình Dương. Trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh thực hiện chuyển đổi số thành công.

Các đại biểu trải nghiệm những giải pháp chuyển đổi số của doanh nghiệp nền tảng trong chuyển đổi số

Dịp này, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Kinh tế số và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; ký biên bản hợp tác giữa Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương và các doanh nghiệp nền tảng trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baobinhduong.vn

Biên tập: MINH HIẾU