Chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

(QBĐT) - Ngành Thuế đang có những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), cung cấp các dịch vụ thuế điện tử (ĐT) nhằm hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Phóng viên (P.V) Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
0
12
– P.V: Với phương châm lấy NNT làm trung tâm phục vụ, cùng với cả nước, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện công tác CĐS như thế nào, thưa ông?
– Ông Đoàn Vĩ Tuyến: Một trong những dấu ấn quan trọng của ngành Thuế tỉnh thời gian qua là việc ứng dụng CNTT, số hóa trong toàn ngành để CCTTHC, tạo thuận lợi cho NNT. Điển hình là triển khai thực hiện các dịch vụ thuế ĐT, như: Khai thuế ĐT, nộp thuế ĐT, hoàn thuế ĐT, hóa đơn điện tử (HĐĐT), ứng dụng thuế ĐT trên thiết bị di động, kê khai và nộp lệ phí trước bạ ĐT, triển khai thủ tục liên quan đến đất đai ĐT… Toàn ngành Thuế đã đưa vào vận hành hàng loạt giải pháp số hóa trong công tác quản lý, khai thác các khoản thu vào ngân sách nhà nước.
Ngành Thuế tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc triển khai dịch vụ nộp thuế ĐT. Nhờ công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ tích cực nên đến nay đã có trên 99% số thuế được nộp bằng phương thức ĐT. Ngành cũng đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp (DN) đặc biệt là các DN mới thành lập hiểu và đăng ký thực hiện kê khai thuế qua mạng. Đến nay, 100% DN thực hiện kê khai thuế qua mạng.
Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình CĐS là ngành Thuế đã triển khai thành công HÐÐT. Ngày 31/5/2022, Quảng Bình đạt tỷ lệ 100% tổ chức, DN và hộ kinh doanh đăng ký thành công áp dụng HĐĐT. Hoàn thành trước 1 tháng so với kế hoạch của Tổng cục Thuế. Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc trong việc triển khai HĐĐT, Cục Thuế tỉnh đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế khen thưởng đột xuất.
Tiếp nối những thành công trên, ngành Thuế tỉnh đã triển khai áp dụng HÐÐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT). Kết thúc giai đoạn 1, đã có 1.242 NNT đăng ký thành công HĐĐT KTTMTT. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai giai đoạn 2, phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.
Ngành Thuế tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng nộp thuế ĐT trên thiết bị di động (Etax Mobile), quản lý trước bạ-nhà đất và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hệ thống quản lý thuế ĐT tập trung (TMS) và dịch vụ hoàn thuế ĐT. Đến nay, 100% hồ sơ hoàn thuế cho dự án đầu tư, hoàn thuế xuất khẩu được thực hiện ĐT; 11.625 NNT là hộ cá nhân kinh doanh, 53.219 cá nhân làm công ăn lương đăng ký thành công ứng dụng Etax Mobile.
Đi cùng với các phương thức tuyên truyền hỗ trợ truyền thống, Cục Thuế tỉnh đã nỗ lực đổi mới, đưa ứng dụng CNTT vào công tác tuyên truyền hỗ trợ thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn đối thoại trực tuyến, lấy ý kiến trực tuyến từ NNT và tạo ra các trang fanpage, zalo kết nối, trao đổi thông tin với NNT.
Bám sát chương trình CĐS quốc gia, cũng như chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm TTHC; đẩy mạnh CĐS, hiện đại hóa công tác quản lý thuế ở tất cả các khâu; cải cách toàn diện hệ thống thuế trên các lĩnh vực, đơn giản hóa TTHC, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho NNT.
– P.V: Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế (MST) nhằm đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, ngành Thuế tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa MST cá nhân?
– Ông Đoàn Vĩ Tuyến: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế tỉnh đã quyết liệt đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi MTS theo mã định danh cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với CSDLQG về dân cư. Cục Thuế xác định, việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế với CSDLQG về dân cư và thống nhất sử dụng mã số định danh làm MST được quy định tại Luật Quản lý thuế.
Để bảo đảm mục tiêu về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức phối hợp triển khai rà soát dữ liệu MST theo từng giai đoạn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm giúp các cá nhân thuộc diện rà soát, chuẩn hóa hiểu được lợi ích, từ đó tích cực phối hợp với ngành Thuế khai báo, cung cấp thông tin đăng ký thuế theo đúng yêu cầu. Đồng thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ những vướng mắc cho NNT khi triển khai thực hiện chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.
Để công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, theo đúng tiến độ, Cục Thuế đã khẩn trương thành lập tổ chỉ đạo và tổ triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai cụ thể đến từng phòng, từng chi cục, gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá thi đua.
Trong năm 2024, để việc triển khai thực hiện rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho việc chuyển sử dụng mã số định danh cá nhân thay MST theo quy định, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn, nhất là cơ quan Công an các cấp để phối hợp với cơ quan thuế trong rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.
– P.V: Ngành Thuế tỉnh sẽ làm gì để từng bước thực hiện hiệu quả tiến trình CĐS, hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong năm 2024 và những năm tiếp theo?
– Ông Đoàn Vĩ Tuyến: Cục Thuế xác định CĐS, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nhiệm vụ trọng tâm cần sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp tỉnh đến địa phương, quyết tâm của người đứng đầu, là cuộc cách mạng của toàn dân.
Để đạt được mục tiêu đề ra, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh xác định các giải pháp phát triển CNTT theo hướng tích hợp, tập trung, lấy người dân, DN làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, sai sót để việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng số của DN, người dân dễ dàng, tiện lợi; cung cấp các dịch vụ thuế số và các dữ liệu điện tử để tạo thuận lợi cho NNT; tiếp tục triển khai các đề án về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, duy trì hệ thống khai thuế ĐT, nộp thuế ĐT, hoàn thuế ĐT.
Với mục tiêu “Lấy NNT làm trung tâm phục vụ”, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng người dân, DN trong tiến trình CĐS của ngành theo hướng hiện đại, minh bạch; tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình giải quyết TTHC phù hợp với thực tiễn và quy định hiện hành.
– P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Biên tập: Lan Chi