Chuyển đổi số nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Để hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin, giảm nghèo hiệu quả, tỉnh đa dạng hình thức tuyên truyền, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông và hỗ trợ phương tiện tiếp cận thông tin cho người nghèo.
0
10

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Nhằm giúp người dân được tiếp cận, nắm bắt nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao dân trí, hướng đến thoát nghèo bền vững, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức như: xây dựng chuyên mục trên các phương tiện thông tin truyền thông, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, website của tỉnh và các ngành, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở, cấp phát hành tờ rơi,… để người dân dễ tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, học hỏi cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nông Văn Lương cho biết: Để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin để giảm nghèo bền vững, huyện chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng các chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo, các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong giảm nghèo bền vững. Lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể; phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề đến người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích của các chính sách, dự án đầu tư hỗ trợ đã tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững. Các tổ công nghệ số cộng đồng của xã, phường tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân nói chung và các hộ nghèo nói riêng cách sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet để tìm kiếm thông tin, cập nhật kiến thức.

Anh Đào Văn Trọng, Trưởng xóm Nà Pù, xã Nam Quang (Bảo Lâm) chia sẻ: Ngoài việc tuyên truyền các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho bà con thông qua các buổi họp thôn, họp chi bộ thì nhờ có hệ thống loa truyền thanh đã giúp chúng tôi thông tin tới bà con một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn giúp bà con nắm bắt được thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giảm nghèo về thông tin

Cùng với công tác tuyên truyền, việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động hỗ trợ người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin được tỉnh xác định là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin gắn với các nhiệm vụ chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nhất là tại các khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.322 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng di động 2G, 3G, 4G đạt 100%; số thuê bao điện thoại toàn mạng đạt gần 614.582 (trong đó 603.002 thuê bao di động); 80.382 thuê bao Internet với 52.156 thuê bao truyền hình qua giao thức Internet; tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng đạt gần 50%.

Các xã, phường, thị trấn thành lập và kiện toàn 1.462 tổ công nghệ số cộng đồng với 6.686 thành viên tham gia. Các tổ công nghệ số cộng đồng góp phần quan trọng hỗ trợ giảm nghèo về thông tin, đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân; giúp người dân, nhất là các hộ nghèo tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, công nghệ số để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 4,23% (giảm 5.349 hộ), đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 28,94% xuống còn 24,71%. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo bình quân giảm 5,65%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4,21%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công giảm nghèo về thông tin, cùng với làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tỉnh xác định cần thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin để họ chủ động hơn trong việc tiếp cận chính sách, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp thoát nghèo và được tiếp nhận mọi dịch vụ công bằng, bình đẳng theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chất lượng dịch vụ viễn thông, ưu tiên các khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Nguồn: baocaobang.vn/

Biên tập: Nông Hậu