Đầm Hà: Sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số toàn diện

Ngày 13/5, huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phân tích các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT, DDCI, DTI trên địa bàn huyện.
0
22

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Đầm Hà đã khẩn trương quán triệt, ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, rõ trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Kinh tế số, xã hội số từng bước hình thành và phát triển; đã có nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, dựa trên nền tảng công nghệ số và sử dụng Internet. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần và được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai áp dụng ký số trong việc phát hành văn bản theo đúng quy định. 9/9 xã, thị trấn đã lắp đặt camera giao thông và hệ thống mạng Wifi kết nối Internet tại các nhà văn hóa thôn.

Duy trì và phát huy hiệu quả 70 tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bản, khu phố. Huyện đã chỉ đạo đưa vào triển khai biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết TTHC. Toàn huyện có 20/20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên đưa lên sàn thương mại điện tử. 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử được đưa vào sử dụng trong khám chữa bệnh. 100% công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn huyện đã được cấp CCCD gắn chíp điện tử; đã kích hoạt định danh điện tử mức 1 và 2 cho trên 17.000 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023. Huyện Đầm Hà khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ kết quả, những tồn tại, hạn chế sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, ICT, DDCI, DTI năm 2023 trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện sẽ rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không đúng quy định và không phù hợp. Thực hiện tốt việc công khai, lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu, xử lí kiến nghị, phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Bộ Chỉ số cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao nhất, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước công khai, minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Nhân dịp này, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Nguồn: baoquangninh.vn/

Biên tập: Thanh Nga – Quốc Nghị