Diễn đàn ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội Phụ nữ

Chiều 9/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Diễn đàn ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội – hiệu quả và những thuận lợi, khó khăn, thách thức của các cấp Hội.
0
17

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, VNPT Đắk Lắk, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo sở, ngành thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tỉnh Đắk Lắk về chuyển đổi số; cách tiếp cận của các cơ quan, đơn vị và người dân về chuyển đổi số để đạt hiệu quả cao; những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số ở tỉnh hiện nay, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động Hội – cơ hội, giải pháp.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tô Thị Tâm phát biểu tại Diễn đàn.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp cũng chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, điều hành hoạt động Hội; kiến nghị, đề xuất thực hiện đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin; những thay đổi tích cực của công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày.

Đại diện VNPT Đắk Lắk chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số ở Đắk Lắk hiện nay.

Thông qua Diễn đàn, các cấp Hội tiếp tục đưa ra giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các hoạt động Hội; đồng thời có các biện pháp quản lý, đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với công cuộc chuyển đổi số toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguồn: baodaklak.vn/

Biên tập: Vân Anh