Đồng chí Thạch Buôl Nát tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè

Trong 02 ngày 14, 15/5, UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trên 190 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện tham dự.
0
19

Tham dự đại hội có các đồng chí: Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Hoàng Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; cán bộ hưu trí, lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ…

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội. Vận động trên 44 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; cầu giao thông; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn;  thăm gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; bệnh nhân nghèo…

Đại biểu tham dự đại hội.

Bên cạnh đó, chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo vận động trên 10 tỷ đồng, để góp phần cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, UBMTTQ huyện cùng các ngành, các cấp đã vận động thực phẩm và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ dân trong khu phong tỏa, khu cách ly, các chốt kiểm tra y tế, hỗ trợ người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương số tiền trên 9,2 tỷ đồng….

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, đại hội đề ra một số chỉ tiêu: 100% cán bộ Mặt trận và 85% trở lên trong các tầng lớp Nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, chương trình của Mặt trận các cấp. 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu.

Vận động “Quỹ vì người nghèo” phấn đấu hằng năm cấp huyện và cấp xã vận động đạt trên 04 tỷ (tiền mặt và hiện vật)… Hàng năm, phấn đấu cấp huyện chủ trì tổ chức 02 nội dung, chương trình giám sát; ít nhất 01 nội dung phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại từ 01 cuộc trở lên.

Trong nhiệm kỳ, mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 01 mô hình tự quản tại cộng đồng. 100% cán bộ Mặt trận cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm được tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận. UBMTTQ Việt Nam huyện, cấp xã và 85% Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, có 70% UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Đồng chí Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phồn vinh, hạnh phúc.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè yêu cầu MTTQ và các tổ chức thành viên cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận với chính quyền và các ngành liên quan trong công tác vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân dân tộc của Đảng và Nhà nước; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ở cơ sở;

Tập trung chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, quan tâm công tác an sinh xã hội; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống Nhân dân, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, chú trọng giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc…

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.

Đại hội hiệp thương bầu 59 đại biểu vào Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè, lần thứ VIII và bầu 15 đại biểu tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII.

Đồng chí Thạch Buôl Nát tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nguồn: baotravinh.vn/

Biên tập: Hữu Huệ