Đức Thọ: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Sáng 6/5, UBND huyện Đức Thọ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ lãnh đạo và chuyên trách an toàn thực phẩm các xã , thị trấn.
0
15

Dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng.

Tại lớp tập huấn các học viên được tiếp thu kiến thức, kỹ năng về sử dụng hệ thống quản trị An toàn thực phẩm; Việc nhập các thông tin cảnh báo về an toàn thực phẩm, các báo cáo, điều tra ngộ độc thực phẩm. Cập nhật thông tin trên ‘’Bản đồ thông tin doanh nghiệp trực tuyến’’. Cập nhật danh sách cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để quản lý, theo dõi, giám sát lĩnh vực kinh doanh của các cơ sở, số lượng lao động tham gia chế biến, đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm…

Đại diện Chi cục ATTP tỉnh Hà Tĩnh Lê Thị Thanh Hà hướng dẫn các chuyên đề

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng về sử dụng hệ thống quản trị An toàn thực phẩm, qua đó nhằm nâng cao chất lượng triển khai cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm. Việc triển khai hệ thống quản trị an toàn thực phẩm nhằm mục đích giảm thiểu các văn bản quản lý hành chính thủ công, dữ liệu được quản lý tập trung, liên kết với nhau từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã giúp cán bộ quản lý dễ dàng, chặt chẽ hơn. Cập nhật thông tin trên ‘’Bản đồ thông tin doanh nghiệp trực tuyến’’ các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý. Hệ thống giúp xuất báo cáo nhanh chóng, hiệu quả, chính xác tiết kiệm thời gian và phương pháp quản lý khoa học, hỗ trợ tuyến trên giám sát được thông tin cơ sở và nội dung quản lý của tuyến huyện, xã để kịp thời chỉ đạo. Bên cạnh đó tập trung hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông về An toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm; cách điều tra, giám sát phát hiện ca, vụ ngộ độc thực phẩm; hướng dẫn triển khai tiêu chí về An toàn thực phẩm đối với các xã, thị trấn…

Việc tập huấn sử dụng hệ thống quản trị an toàn thực phẩm góp phần làm tốt công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và năng lực của mỗi cán bộ làm công tác An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Nguồn: hatinh.gov.vn/

Biên tập: BBT