Hạ tầng số trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện

Hạ tầng số được coi là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Mức độ, tốc độ, hiệu quả xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phụ thuộc vào sự phát triển của hạ tầng số. Tại Bắc Ninh, hạ tầng số đã và đang được đầu tư, xây dựng, hoàn thiện, phát triển
0
24

Cơ sở hạ tầng thông tin bao gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng Trung tâm Dữ liệu và điện toán đám mây, các nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội, phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số. Trong đó, Trung tâm Dữ liệu được coi như “máu – nguồn dinh dưỡng” quản trị và vận hành hệ thống thông tin. Trung tâm Dữ liệu (Data center) tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là nơi tập trung các hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được quản lý, duy trì, nâng cấp hiệu quả, hạn chế tối đa việc mất an toàn thông tin, dữ liệu của tỉnh, bảo đảm dễ dàng quản lý, khai thác sử dụng 24/7. Hiện nay, Trung tâm có tổng số 51 máy chủ vật lý, trong đó 3 máy chủ quản trị đám mây và 48 máy chủ dạng phiến –  nơi đây có 37 hệ thống thông tin của các sở, ngành được triển khai, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh. Hệ thống hạ tầng số của tỉnh duy trì kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng từ T.Ư với tỉnh và từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm yêu cầu dùng riêng, an ninh, an toàn dữ liệu và dự phòng cao; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và một số cơ quan khác (cơ quan T.Ư đóng tại địa phương, đoàn thể,…) trên địa bàn tỉnh đã được kết nối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng nội tỉnh tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước kết nối đến Trung tâm Dữ liệu của tỉnh. Đến nay, mạng viễn thông giữa các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được cáp quang hóa, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Mạng ngoại vi từng bước được quy hoạch xây dựng ngầm hóa trên phạm vi toàn tỉnh. Mạng điện thoại di động 4G phủ sóng trên toàn địa bàn tỉnh, từ tháng 1-2021 triển khai thí điểm phủ sóng 5G tại KCN Yên Phong, thành phố Bắc Ninh. Mạng truyền hình trả tiền đã phát triển rộng khắp với chất lượng khá cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân. Đề án chuyển đổi IPv6 trên địa bàn tỉnh được triển khai nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Trong năm 2023, đã chuyển đổi mạng internet của tỉnh sang ứng dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới với 100% các sở, ban, ngành và 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TU ngày 18-3-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, có 8/14 chỉ tiêu đã đạt, còn lại 6 chỉ tiêu chưa đạt. Trong số 6 chỉ tiêu chưa đạt, 3 chỉ tiêu (2 chỉ tiêu về Chính quyền số và 1 chỉ tiêu về Xã hội số) đang trong lộ trình triển khai, trong đó, chỉ tiêu về Xã hội số (Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã) đã hoàn thành chỉ tiêu về cấp xã, ước tính đến năm 2025 sẽ đạt mục tiêu cả 3 chỉ tiêu này; 3 chỉ tiêu (1 chỉ tiêu về Chính quyền số, 2 chỉ tiêu về Kinh tế số) chưa có hướng dẫn về phương pháp tính, cách thức thống kê, tổng hợp số liệu. Theo bảng xếp hạng Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp Bộ, cấp tỉnh năm 2022 (DTI 2022), Bắc Ninh xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố, trong đó Chính quyền số xếp hạng 10/63, Kinh tế số xếp hạng 5/63, Xã hội số xếp hạng 7/63. Xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2022, Bắc Ninh xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố. Kết quả này phần nào khẳng định sự quan tâm, đầu tư và phát triển hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số. Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển hạ tầng số, song có những khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi số cần đối mặt như: Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ và chưa tuân thủ tuyệt đối theo quy hoạch; vùng phủ sóng và chất lượng mạng di động của một số vùng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, tỷ lệ ngầm hoá mạng ngoại vi còn thấp. Các ứng dụng CNTT của các ngành triển khai từ T.Ư xuống các địa phương theo hướng độc lập, tách biệt với các hệ thống thông tin khác của tỉnh cũng mang lại những khó khăn về kỹ thuật cho việc triển khai Chính quyền số… Tháng 10-2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, hướng đến mục tiêu phát triển hạ tầng số để phục vụ chuyển đổi số và dẫn dắt phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế số. Phát triển hạ tầng số với năng lực, chất lượng cao, băng thông rộng tương đương các nước phát triển trên thế giới, đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu lớn (Big Data). Với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể, Kế hoạch phác thảo sơ bộ hệ thống hạ tầng số của tỉnh tầm nhìn đến năm 2025. Ông Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Với sự phát triển mạnh mẽ các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hạ tầng số là một trong những yếu tố quan trọng nhất, là nền tảng giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra thuận lợi, thông suốt. Nói một cách hình ảnh, nếu ví chuyển đổi số là xây một ngôi nhà mới thì hạ tầng số được coi là nền móng của ngôi nhà đó”. Để nền móng này vững chãi, đáp ứng tốt yêu cầu về xây dựng chính quyền số, các giải pháp về bảo đảm hạ tầng kỹ thuật được Sở Thông tin và Truyền thông đặt lên hàng đầu. Trước mắt và cấp bách hơn cả là tập trung xây dựng dữ liệu số của cơ quan nhà nước, số hoá các ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó triển khai thử nghiệm/ thí điểm các nền tảng số trước khi triển khai chính thức và nhân rộng; thực hiện chuẩn hoá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử…

Nguồn: baobacninh.vn/

Biên tập: Việt Hoa