Hải Dương triển khai thí điểm học bạ số

Sáng 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học tỉnh Hải Dương năm học 2023-2024.
0
13

Tại hội nghị, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng hơn 500 cán bộ quản lý, phụ trách công nghệ thông tin các cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh được các chuyên gia phổ biến những định hướng cơ bản về thí điểm học bạ số nói riêng và việc chuyển đổi số của ngành nói chung trong giảng dạy, học tập.

Học viên cũng được tìm hiểu kiến thức về kế hoạch, phương án triển khai học bạ số; hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm học bạ số; hướng dẫn ký số trên học bạ điện tử và thực hành các kỹ năng sử dụng hệ thống học bạ số, ký số trên học bạ điện tử. Đồng thời thảo luận, trao đổi và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm học bạ số.

Sau hội nghị, các trường sẽ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận về triển khai học bạ số, đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm.

Tại Hải Dương, các nhà trường, hiệu trưởng đã được cấp chữ ký số công vụ. Giáo viên nhiều trường cũng đã được trang bị chữ ký số. Các cơ sở giáo dục đã được trang bị phần mềm quản lý tích hợp cơ sở dữ liệu ngành do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng; cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, sử dụng thành thạo các nghiệp vụ; các phần mềm được nâng cấp, bổ sung để triển khai thí điểm học bạ số.

Việc triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên toàn tỉnh. Qua đó chuẩn bị sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất toàn quốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chỉ đạo 100% trường tiểu học trong toàn tỉnh thực hiện thí điểm từ khối lớp 1 đến khối lớp 4 năm học 2023-2024.

Triển khai học bạ số sẽ trở thành tiền đề quan trọng để chuyển đổi số trong chính mỗi cơ sở giáo dục và toàn ngành giáo dục, cung cấp quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng học bạ số để từng bước thay thế cho học bạ in ra giấy, áp dụng quy trình quản trị số ngay từ mỗi thầy giáo, cô giáo để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng, tích hợp và đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nói riêng, các hệ thống, nền tảng chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Nguồn: baohaiduong.vn/

Biên tập: Thế Anh