Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại huyện Phú Lương

0
13

Chiều 13/5, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06) và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Huyện ủy huyện Phú Lương; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện; cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện. 

Trong 2 năm (2022-2023) triển khai, thực hiện Đề án 06, tập thể Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo nội dung của Đề án 06, đến nay cơ bản các nhiệm vụ đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt Chính quyền số, Xã hội số và Kinh tế số, cụ thể: trên 96% công dân toàn huyện đã được kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; công tác số hóa hộ tịch đã cập nhật 100% dữ liệu, hoàn thành sớm trước 40 ngày so với thời hạn đặt ra; tỷ lệ số hoá hồ sơ của huyện Phú Lương đạt 60,84%; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư; 100% cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa được trang bị chữ ký số và ban hành hướng dẫn về quy trình số hóa. Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiều chuyển biến, tham gia tích cực cùng Tổ công tác tại các địa phương trong cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID với 214 Tổ công nghệ số cộng đồng trên 1.500 thành viên; 100% hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội đã được thực hiện cập nhật dữ liệu; 1.600 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tạo tài khoản số; trên 90% đối tượng người có công trên địa bàn 15 xã, thị trấn được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, năm 2024 huyện Phú Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết, lợi ích mang lại từ kết quả thực hiện Đề án; tích hợp các giấy tờ liên quan trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử; thực hiện cấp định danh điện tử kết hợp cấp tài khoản ngân hàng điện tử, ví điện tử; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, nhất là tạo lập danh tính điện tử; hoàn thành tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng như mở rộng các chức năng kết nối trên hệ thống;… phấn đấu nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ lên 100%.

Nhân dịp này, UBND huyện Phú Lương đã khen thưởng 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Đề án 06.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 02 năm thực hiện Đề án 06

Nguồn: chuyendoiso.thainguyen.gov.vn/

Biên tập: TT