Hội nghị tập huấn về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

0
21

Để giúp các nhà quản lý, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhận thức rõ hơn vai trò của việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa, ngày 16/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá cho trên 100 đại biểu của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái nguyên.

Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, các doanh nghiệp sản xuất bảo vệ sản phẩm khỏi những kẻ xấu muốn làm giả hàng hóa và sao chép thương hiệu; quản lý hệ thống phân phối sản phẩm và quản lý doanh số bán hàng chính xác, nhanh chóng; tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng khiến họ luôn chọn mua sản phẩm của mình khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể truy xuất được các thông tin về sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất một cách nhanh chóng, chi tiết và chính xác nhất, qua đó lựa chọn những sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt, thông tin quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020, Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn định dạng các mã dùng trong truy vết; hướng dẫn sử dụng vật mang dữ liệu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020, Truy xuất nguồn gốc – Định dạng vật mang dữ liệu; hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12850:2019, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn về dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè theo TCVN 13993:2024, Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè…

Hội nghị tập huấn là cơ sở quan trọng để mỗi đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá một cách thống nhất và chuẩn hoá trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hoá trên thị trường. Từ đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh minh bạch hoá thông tin của từng công đoạn tạo ra sản phẩm; chống các hành vi gian lận thương mại, giúp truy cập thông tin về sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, kịp thời phát hiện những điểm không hợp lý để chủ động cải tiến, khắc phục, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, góp phần thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguồn: chuyendoiso.thainguyen.gov.vn/

Biên tập: TT