Hội thảo chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.
0
28

Tại hội thảo, các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học chia sẻ, trao đổi thông tin xoay quanh 2 chủ đề chính gồm: Những vấn đề lý luận và bối cảnh chung của chuyển đổi hiện nay; chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; những mô hình thực tiễn, các giải pháp nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số. Đặc biệt, hội thảo tập trung cung cấp các thông tin quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Hội xây dựng Đề án hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số đến năm 2030 trình Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Qua hội thảo nhằm phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc chủ động tham gia chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động hội để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của hội, hỗ trợ phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi số.

Nguồn: baothaibinh.com.vn/

Biên tập: Xuân Phương