Hội thảo quốc gia về “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam”

Sáng 18/5/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia về “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam” bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự tại điểm cầu chính.
0
17

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các đoàn thể chính trị-xã hội, Hội LHPN các huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu trên toàn thế giới, là yêu cầu cấp thiết, khách quan đối với sự phát triển của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với việc phụ nữ chiếm một nửa dân số, phân nửa lực lượng lao động, CĐS sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của CĐS là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời họ cần được thụ hưởng lợi ích do CĐS mang lại.

“Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào quá trình CĐS không chỉ là vì mục tiêu bình đẳng giới mà còn mang lại lợi ích kinh tế và hiệu quả cho CĐS khi quá trình này có được quan điểm, kinh nghiệm của tất cả các nhóm đối tượng trong xã hội” – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh tham dự Hội thảo. (Ảnh: Phương Thảo)

Xác định là tổ chức tiên phong vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới CĐS nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, đồng thời hỗ trợ hội viên, phụ nữ hiệu quả vào tham gia quá trình CĐS quốc gia. Chiến lược phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định “lấy việc ứng dụng công nghệ làm cơ sở, điều kiện, tiền đề để Hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động”; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII xác định khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”…

Tại Hội thảo, các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học chia sẻ, trao đổi thông tin xoay quanh 2 chủ đề chính gồm: Những vấn đề lý luận và bối cảnh chung của CĐS hiện nay; CĐS trong hoạt động Hội LHPN Việt Nam, những mô hình thực tiễn, các giải pháp nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ phụ nữ tham gia CĐS. Đặc biệt, Hội thảo tập trung cung cấp các thông tin quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Hội xây dựng Đề án hỗ trợ phụ nữ CĐS đến năm 2030 trình Chính phủ phê duyệt, góp phần thực hiện Chương trình CĐS quốc gia.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu. (Ảnh: Sưu tầm)

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được các báo cáo tham luận của các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý. Các bài viết có nội dung sâu sắc, có hàm lượng khoa học, ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ đề hội thảo. Các tham luận cũng như những ý kiến chia sẻ, thảo luận tại Hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận về CĐS, thực trạng công cuộc CĐS của Việt Nam hiện nay; vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tham gia quá trình CĐS; những vấn đề đặt ra, các giải pháp, kiến nghị được đề xuất thúc đẩy CĐS trong triển khai công tác Hội và hỗ trợ phụ nữ tham gia CĐS.

Hội thảo quốc gia về “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam” là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “Ngày hội phụ nữ trên hành trình CĐS” nhân kỷ niệm 134 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Thông qua Hội thảo nhằm xác định được các nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia chương trình CĐS quốc gia, thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động Hội; hỗ trợ phụ nữ tham gia CĐS hiệu quả.

Nguồn: bentre.gov.vn/

Biên tập: Phương Thảo