Hơn 197 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023

0
22

(KGO) – Tổng kinh phí thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2023 là 197,3 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 7-5, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo dự thảo báo cáo, công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả ba trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được tăng cường. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến xã, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số từng bước được quan tâm đầu tư, có trọng điểm hơn. Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành được triển khai, phát huy hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tổng kinh phí thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2023 là 197,3 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Minh Trung (đứng) phát biểu tại cuộc họp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đáp ứng kết nối 22 sở, ngành, 15 huyện, thành phố và 76 phường, thị trấn. Tỷ lệ ký số văn bản đến nay đạt 81%; tích hợp 1.390/1.902 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần phổ biến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 70,08%.

Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động để thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Hoàn thành và đưa vào vận hành cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tại địa chỉ https://hotrodoanhnghiep.kiengiang.gov.vn. Đưa vào vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử (https://kigi.com.vn), đến cuối năm 2023 có 80 doanh nghiệp tham gia với 1.139 sản phẩm. Có 100% doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử, 100% khai báo điện tử. Các ngành y tế, giáo dục, điện lực, thuế đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến năm 2023, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bình quân đạt 90%, tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh bình quân đạt 97%. Tỷ lệ hộ gia đình thuê bao mạng internet tăng 65,5% năm 2021 lên 75,5% năm 2023. Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023 đạt 45,98%…

Tuy nhiên, hiện hầu hết ở cấp huyện và cấp xã chưa bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp để thực hiện đầu mối chuyển đổi số của địa phương. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng để trở thành nền tảng phục vụ công cuộc chuyển đổi số. Việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm, nhiều địa phương tỷ lệ số hóa hồ sơ rất thấp…

Nguồn: baokiengiang.vn/

Biên tập: Trúc Linh