Khảo sát công tác xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến tại huyện Vũ Thư

Chiều ngày 15/5, đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã có buổi làm việc nhằm khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Đề án số 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tại địa bàn huyện Vũ Thư.
0
20

Để triển khai Nghị định số 87 và Đề án số 06, những năm qua, UBND huyện Vũ Thư và các xã đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đội ngũ chuyên môn phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Huyện đã tích cực vận động, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ liên thông một số thủ tục hành chính đăng ký hộ tịch trực tuyến. UBND các xã, thị trấn ghi vào sổ tình hình kết quả thu thập số liệu đăng ký khai sinh, khai tử, tảo hôn và báo cáo về Sở Tư pháp qua phần mềm thống kê của ngành tư pháp. Hầu hết các xã, thị trấn đã hoàn thiện số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch. Các đơn vị, địa phương đã áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong làm việc, đăng ký, quản lý hộ tịch và các dữ liệu được số hóa để thuận tiện quản lý, theo dõi. Tuy nhiên, huyện gặp một số khó khăn như: Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng internet tại một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu; nhận thức, trình độ sử dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân thấp; đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch thiếu, lượng công việc nhiều; quy trình truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp; chưa thực hiện được dịch vụ công mức toàn trình.

Sau khi nắm bắt tình hình, đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã trực tiếp hướng dẫn, gợi mở một số giải pháp giúp huyện Vũ Thư khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai công tác số hóa lĩnh vực hộ tịch, tư pháp tại địa bàn.

Đại biểu xã Tự Tân phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đoàn đã khảo sát việc triển khai thi hành Nghị định số 87 và Đề án số 06 tại xã Tự Tân (Vũ Thư).

Thông qua khảo sát giúp đoàn công tác nắm bắt thực tế tình hình triển khai, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời phản ánh, đề xuất lên các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định, cơ chế, chính sách liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến chung của cả nước.

Nguồn: baothaibinh.com.vn/

Biên tập: Quỳnh Lưu