Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Tân

Báo Cà Mau Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế các nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND huyện Phú Tân; đồng thời ghi nhận những thuận lợi khó khăn, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới.
0
14

Tính đến nay, UBND huyện đã thực hiện hoàn thành 15/22 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2024, đạt 68,18%. UBND huyện đã ban hành 38 văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số TTHC được cập nhật và niêm yết công khai là 470; trong đó, cấp huyện 305 TTHC và cấp xã 165 TTHC. Số hồ sơ giải quyết trực tuyến trên phần mềm Một cửa điện tử là 776/804 hồ sơ, đạt 96,52% so với tổng hồ sơ giải quyết. Có 797 hồ sơ giải quyết trước hẹn, 68 hồ sơ đang giải quyết, trễ hẹn 7 hồ sơ. Đối với 7 hồ sơ trễ hẹn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã gửi phiếu xin lỗi đến người dân theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện chứng thực bản sao điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được 675 trường hợp. Việc thực hiện cấp kết quả điện tử, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ cấp huyện đến cấp xã. Các đơn vị cấp kết quả điện tử, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết 100% hồ sơ tiếp nhận.

Việc triển khai Hệ thống nhận diện hình ảnh và thông tin dữ liệu công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được triển khai thực hiện tốt. Hầu hết người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được nhận diện thông qua hình ảnh và dữ liệu công dân. UBND huyện cũng đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc cắt giảm TTHC trên địa bàn huyện Phú Tân (dự kiến cắt giảm 51 thủ tục, thời gian cắt giảm từ 1-12 ngày làm việc, đạt từ 20-50% trên tổng thời gian giải quyết TTHC)…

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế tại UBND xã Tân Hải.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện Phú Tân cũng đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầu tư đã lâu, dễ bị lỗi, hỏng nên việc xử lý hồ sơ cho người dân đôi lúc còn chậm. Một số trang thiết bị, diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một số đơn vị cấp xã chưa đạt theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử và số hoá kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỷ lệ đạt thấp. Phần mềm Một cửa điện tử mới được vận hành vào cuối năm 2023, nên một số chức năng của phần mềm, cán bộ, công chức, viên chức chưa thành thạo, dẫn đến còn sai sót, trễ hẹn hồ sơ.

Số điện thoại đường dây nóng được đặt tại bộ phận Một cửa các xã, thị trấn và UBND huyện Phú Tân nhằm kịp thời tiếp nhận, góp ý của bà con về giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, động viên huyện Phú Tân tiếp tục phát huy và giữ vững thành tích đơn vị cấp huyện đứng đầu trong CCHC (năm 2023). Đồng thời, trên cơ sở những khó khăn, tồn tại, bà Lê Thị Kim Chung đề nghị huyện có kế hoạch cụ thể khắc phục; quan tâm theo dõi, kiểm tra thường xuyên công tác CCHC tại các phòng chuyên môn và các đơn vị cấp xã trực thuộc. Mạnh dạn đưa ra những giải pháp, sáng kiến mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những TTHC rườm rà, không phù hợp. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất các trường hợp hồ sơ trễ hạn; thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sai sót hoặc xử lý trễ hạn so với quy định./.

Nguồn: baocamau.vn/

Biên tập: Loan Phương