Kiên Giang cập nhật kiến thức về lịch sử vùng đất Nam Bộ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

(KGO) - Chiều 10-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21 điểm cầu trong tỉnh nghe báo cáo chuyên đề Lịch sử vùng đất Nam Bộ.
0
14

Chuyên đề Lịch sử vùng đất Nam Bộ do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh và đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, địa phương…

Chuyên đề nêu ra một số nét khái quát về điều kiện tự nhiên, dân cư vùng đất Nam Bộ; vùng đất Nam bộ với tiến trình lịch sử Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám 1945; vùng đất Nam Bộ từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đến nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Vùng đất Nam Bộ có lịch sử của nó trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Đây là vùng đất trừu phú và giàu lòng yêu nước. Trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Nam Bộ có những đóng góp quý báu mang tính sáng tạo, đổi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh lưu ý, sau khi tiếp thu chuyên đề cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm tìm hiểu sâu hơn để nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ thời cổ đại đến nay.

Qua sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn sẽ bồi dưỡng tinh thần yêu nước, khẳng định Nam Bộ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều đó cũng giúp cho cán bộ, đảng viên có thêm tư liệu để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền vùng đất Nam Bộ. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên có đủ kiến thức, luận cứ để bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề lịch sử để chống phá.

Nguồn: baokiengiang.vn/

Biên tập: Thùy Trang