Ký thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số

baophutho.vnNgày 16/5, Viettel Phú Thọ và Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.
0
16

Tại lễ ký kết, 2 đơn vị đã thống nhất nội dung chương trình hợp tác trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và Chương trình phát triển các dịch vụ viễn thông giai đoạn 2024-2027; tận dụng, phát huy thế mạnh, tinh thần xung kích, tiên phong của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn tỉnh trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Căn cứ Kế hoạch số 1131/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ năm 2024, hai đơn vị đã xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt trên 85%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được cấp phép khác đạt trên 75%, hướng tới mục tiêu thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng trên thiết bị di động; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt trên 80%, trong đó tập trung nhiệm vụ chuyển đổi khách hàng sử dụng 2G, 3G lên 4G, 5G. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng cam kết đồng hành triển khai các phong trào, chương trình an sinh xã hội như: Tết vì người nghèo; trái tim cho em; thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ vào các dịp lễ, Tết…

Hoạt động ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi bên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nội dung chuyển đổi số; tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Việc ký thỏa thuận giữa hai đơn vị là căn cứ, định hướng để cùng đầu tư nguồn lực, triển khai ứng dụng các nền tảng số, công nghệ viễn thông hiện đại, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Nguồn: baophutho.vn/

Biên tập: Phan Uyên