MTTQ các cấp huyện Cầu Kè: Phát huy vai trò cầu nối “ý Đảng – lòng dân”

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, vai trò cầu nối “ý Đảng- lòng dân” của MTTQ các cấp huyện Cầu Kè được thể hiện rõ nét qua tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội… Đặc biệt là xây dựng thành công huyện NTM (năm 2019) và huyện NTM nâng cao năm 2023; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
0
26

 

Xây dựng thành công huyện NTM nâng cao

Đồng chí Thạch Buôl Nát, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè cho biết: nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, trí thức, chức sắc tôn giáo tham gia cùng xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành huyện NTM nâng cao; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động, hưởng ứng ngày càng có chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Cầu Kè có nhiều cách làm sáng tạo; với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”… MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở vận động Nhân dân tham gia giám sát trong XDNTM; nội dung tập trung giám sát nhiều công trình tại địa phương; chủ trì lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với huyện NTM nâng cao, qua lấy ý kiến, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 98,47%.

Trong tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, MTTQ các cấp trong huyện vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, từ thiện… Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, vận động với trên 44 tỷ đồng. Từ số tiền trên đã hỗ trợ xây dựng 374 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; xây dựng 131 cầu nông thôn; hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với đó, thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp ở Cầu Kè còn thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, vận động hỗ trợ cho đối tượng nghèo, khó khăn… qua đó, đã đóng góp trên 16 tỷ đồng (gồm quà, thẻ bảo hiểm y tế, nhà Đại đoàn kết, xe đạp, tập, viết, học bổng, sửa chữa, xây dựng đường đal, cầu giao thông…).

Cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”

Thượng tọa Thích Trí Minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phât giáo Việt Nam huyện Cầu Kè, Trụ trì chùa Phước Tường (xã Phong Phú) cho biết: MTTQ các cấp ở huyện đã thể hiện vai trò, nhiệm vụ trong công tác tổ chức đoàn thể, gắn liền, phối hợp với các tổ chức, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các cơ sở tôn giáo trong, ngoài địa phương để xây dựng, liên kết gắn liền giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân cùng các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trong 05 năm (2019 – 2024), MTTQ các cấp trên địa huyện đã đón tiếp nhận 267 lượt kiều bào về thăm quê và ủng hộ số tiền trên 10,8 tỷ đồng trong tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn…

Cũng theo đồng chí Thạch Buôl Nát, để phát huy vai trò “cầu nối”, trong đó, MTTQ luôn phát huy tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và thường xuyên thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện xã hội đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong 05 năm thực hiện 138 cuộc giám sát (trong đó MTTQ huyện chủ trì 60 cuộc); qua giám sát phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, những quy định chưa thật sự phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Ban Thanh tra Nhân dân xã, thị trấn giám sát 479 cuộc, trên các lĩnh vực; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 671 cuộc…

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc góp ý thông qua hội nghị của Huyện ủy, UBND huyện, họp giao ban, tổ chức đối thoại trực tiếp 135 cuộc. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức được chủ trương, quan điểm của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đề ra.

Hàng năm, MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; chủ động lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời, xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và thực hiện quyền giám sát theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức đối thoại người đứng đầu các cấp với Nhân dân, qua đó đã góp phần quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè tặng quà cho các hộ khó khăn trong buổi lễ Ngày đại đoàn kết dân tộc ở xã Phong Thạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, UBMTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029; cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân. Tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt của huyện NTM nâng cao…

Nguồn: baotravinh.vn/

Biên tập: Hữu Huệ