Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

0
17

(QBĐT) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 890/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg, ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Bạn đọc xem nội dung kế hoạch TẠI ĐÂY:

Nguồn: baoquangbinh.vn/

Biên tập: