Nỗ lực khắc phục hạn chế trong triển khai Đề án 06/CP

BHG - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg quý I.2024 trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 4, các sở, ngành, địa phương còn hạn chế trong quý I đã chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục, qua đó, cơ bản các nội dung đã có chuyển biến tích cực.
0
18

Đối với dịch vụ công cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, huyện Yên Minh đạt tỷ lệ 82%, huyện Bắc Mê đạt 70%, đạt và vượt chỉ tiêu được giao (70%). Đối với dịch vụ công đăng ký kết hôn, huyện Yên Minh đạt tỷ lệ 76,5%, tăng 41,9% so với quý I.2024, vượt chỉ tiêu được giao. Về công khai minh bạch thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, một số đơn vị, địa phương đã có chuyển biến tốt, đạt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5.1.2024 của Chính phủ như huyện Quản Bạ, Mèo Vạc, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Về nhiệm vụ khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân thay thế bảo hiểm y tế, huyện Đồng Văn đạt tỷ lệ 98,6%; huyện Xín Mần đạt tỷ lệ 94,8%, qua đó vượt chỉ tiêu được giao. Đối với nhiệm vụ triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt, các địa phương đã khắc phục vượt chỉ tiêu được giao như huyện Đồng Văn đạt tỷ lệ 100%; huyện Xín Mần đạt tỷ lệ 84,9%; huyện Mèo Vạc đạt tỷ lệ 100%. Nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi phản ánh, kiến nghị tình hình an ninh trật tự qua ứng dụng VnelD, huyện Yên Minh đạt 100% tăng 85,7%. Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tại huyện Quản Bạ đạt tỷ lệ 98,5%, huyện Bắc Quang đạt tỷ lệ 99,3%. Nhiệm vụ cập nhật dữ liệu Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh các địa phương đều đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Nguồn: baohagiang.vn/

Biên tập: Kim Ngọc