Tài liệu hội thảo: “Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Mekong Delta 2024”

0
46

1. Chương trình chi tiết

2. Thông cáo báo chí

3. Giới thiệu giải pháp chuyển đổi số

HỘI THẢO 01: Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững

Keynote: Tổng quan tình hình chuyển đổi số quốc gia và khu vực ĐBSCL

Tham luận 1: Chuyển đổi kép hướng đến phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG và lộ trình dành cho DN

Tham luận 2: Lợi ích của Tiêu chuẩn Quốc tế trong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số

Tham luận 3: Chuỗi cung ứng và giải pháp Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Tham luận 4: Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

HỘI THẢO 02: Chuyển đổi số thúc đẩy chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số

Keynote: Giới thiệu các dịch vụ mới trên Ứng dụng di động Hậu Giang

Giới thiệu giải pháp 1: Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trên dữ liệu số

Giới thiệu giải pháp 2: Giới thiệu giải pháp hệ thống quản trị thực thi của địa phương

Giới thiệu giải pháp 3: Giải pháp Lưu trữ bảo quản lâu dài và phát huy giá trị tài nguyên số

Giới thiệu giải pháp 4: AI tạo sinh – Cơ hội và thách thức

Giới thiệu giải pháp 5: C-HUB: Giải pháp kết nối đa chiều cho Smart City

Giới thiệu giải pháp 6: Vai trò và thực tiễn áp dụng các nguồn tri thức ANM trong công tác đảm bảo ATTT

Giới thiệu giải pháp 7: Giải pháp chuyển đổi số hiệu quả cho lĩnh vực hành chính công

Giới thiệu giải pháp 8: Quy hoạch dữ liệu sẵn sàng cho chuyển đổi số

Giới thiệu giải pháp 9: Liên minh chuyển đổi số HCA – Đồng hành xây dựng chính phủ số

HỘI THẢO 03: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở hướng tới công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn

Báo cáo 1: Xây dựng môi trường thích hợp, tài chính và đầu tư cho khởi nghiệp công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn

Báo cáo 2: Ứng dụng đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế hiệu quả, xanh và bền vững tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo 3: Những chuyển động chính sách hướng đến nền kinh tế tuần hoàn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Báo cáo 4: Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp tại các Đại học thế giới và bài học kinh nghiệm

Báo cáo 5: C-HUB: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy kinh tế xanh và bền vững

HỘI THẢO 04: Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Giới thiệu giải pháp 1: Chuyển đổi số OCOP

Giới thiệu giải pháp 2: Nông nghiệp bền vững và giảm phát thải khí nhà kính

Giới thiệu giải pháp 3: Ứng dụng AI tạo sinh trong quản lý phát thải khí nhà kính và dịch bệnh trên đồng ruộng

Giới thiệu giải pháp 4: Giải pháp chuyển đổi số nông nghiệp từ cơ sở đến quản lý nhà nước

Giới thiệu giải pháp 5: Giải pháp và ứng dụng truy suất nguồn gốc thích ứng quy định EUDR

HỘI THẢO 05: Công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Giới thiệu giải pháp 1: Đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí: Chuyển đổi số hiệu quả với công nghệ Việt

Giới thiệu giải pháp 2: Giải pháp ERP dành cho SME

Giới thiệu giải pháp 3: Chuyển đổi số cùng MiniAI, Zalo miniapp

Giới thiệu giải pháp 4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) giúp cải thiện quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu suất quản lý

Giới thiệu giải pháp 5: Ứng dụng VR360 của Mobifone vào việc thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

HỘI THẢO 06: Chuyển đổi số thúc đẩy bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững

Keynote: Tự động hóa trong công tác quan trắc môi trường và quản lý nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu giải pháp 1: Hệ thống báo cháy & hệ thống phát hiện rò rỉ khí độc

Giới thiệu giải pháp 2: Cách Mạng Quan Trắc Môi Trường: Áp Dụng Công nghệ IoT và Không Dây Năng Lượng Thấp

Giới thiệu giải pháp 3: Tài nguyên môi trường trong phát triển bền vững nông nghiệp tuần hoàn

Giới thiệu giải pháp 4: Ứng dụng mô hình học máy (Machine Learning) trong dự báo bụi PM2.5 bằng các thông số khí tượng tại TP HCM

Giới thiệu giải pháp 5: Áp dụng chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tải về: Link

Nguồn: tuanleso-khoinghiep.haugiang.gov.vn

Biên tập: