Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 14/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành Nông nghiệp”. Các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đối số Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đồng chủ trì Hội nghị.
0
24

Tại điểm cầu Hải Phòng, tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Năm 2024 là năm “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững”; Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đặt ra mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP năm 2025 tối thiểu 20%, năm 2030 tối thiểu đạt 30%. Thực tế ước tính tỷ trọng này năm 2022 ước đạt 14,26%, năm 2023 ước đạt 16,5%. Để phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đã chỉ rõ định hướng “Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số được xác định là một trong các trụ cột thực hiện phát triển nhanh và bền vững, là một trong các khâu đột phá, góp phần tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…; tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh thương mại điện tử; quản lý quy hoạch và dự báo, cảnh báo thị trường”.Ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động phát triển kinh kế số và xã hội số của ngành theo hướng nông nghiệp số, nông thôn số, nông dân số góp phần giúp thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông thôn hiện đại…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương thảo luận về các giải pháp thúc đẩy số hóa các ngành hàng nông sản đáp ứng yêu cầu của thị trường; nút thắt và kiến nghị chính sách khuyến khích doanh nghiệp, HTX công nghệ tham gia thúc đẩy số ngành nông nghiệp; những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị nhằm thúc đẩy số hóa trong nông nghiệp tại địa phương…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của ngành Nông nghiệp đã đạt được trong chuyển đổi số thời gian vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người nông dân và doanh nghiệp; tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, truy xuất nguồn gốc nông sản…

Nguồn: haiphong.gov.vn/

Biên tập: Cẩm Nhung