Tập trung chuyển đổi số trong nông nghiệp

ĐTO - Nhằm từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ, hạ tầng số của ngành nông nghiệp, UBND TP Cao Lãnh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp năm 2024.
0
20

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch hướng đến là phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh trong hoạt động quản lý nhà nước. Trong đó, đưa nền tảng dữ liệu số nông nghiệp vào sử dụng chính thức; nhân rộng và áp dụng phần mềm chuyển đổi số nông nghiệp cho 5.400 hộ dân tham gia 94 mã số vùng trồng trên địa bàn thành phố; tổ chức 7 lớp tập huấn sử dụng và đăng ký tham gia thương mại điện tử trên sàn giao dịch điện tử Buudien.vn, ít nhất có trên 40 hộ dân tham gia. Có thêm 2 hội quán có ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất; duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả của các hợp tác xã trên sàn thương mại điện tử…

Để thực hiện hiệu quả, UBND TP Cao Lãnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được giao; phối hợp triển khai thực hiện các nội dung về tổng hợp cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng tích hợp vào hệ thống dữ liệu của thành phố và tỉnh; chủ trì, phối hợp triển khai áp dụng phần mềm Bản đồ nông sản; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyển đổi số nông nghiệp cho Tổ công nghệ số cộng đồng của xã, phường để hỗ trợ, tư vấn cho nông dân biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất, khai thác thông tin cung – cầu thông qua mạng Internet… Đồng thời cung cấp danh sách các hộ nông dân tham gia mã số vùng trồng, bản đồ nông sản trên địa bàn để các xã, phường quản lý, giám sát quá trình thực hiện…

Nguồn: baodongthap.vn/
Biên tập: Trang Huỳnh