Thành phố Hà Tĩnh ra quân vận động nhận chi trả chế độ không dùng tiền mặt

Thực hiện văn bản số 2280/UBND-VX1 ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong các ngày từ ngày 07 đến 09 tháng 5, BHXH Hà Tĩnh phối hợp với UBND thành phố và địa phương đơn vị liên quan ra quân vận động, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.
0
19

Tại các điểm chi trả chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, BHXH tỉnh phối hợp với các ngân hàng, chính quyền phường xã, lực lượng công an, đoàn thanh niên tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân đăng ký mở tài khoản để nhận các chế độ lương hưu, BHXH và trợ cấp thất nghiệp. Các đối tượng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được miễn giảm tất cả các loại phí.

Hiện nay, tổng số người nhận các chế độ chính sách hàng tháng trên địa bàn thành phố là 11.205 người với tổng số tiền là 63,5 tỷ đồng. Trong đó chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 5.478 người, với số tiền chi hàng tháng 35 tỷ đồng/tháng, đạt tỷ lệ 48,9%; chi trả bằng tiền mặt: 5.727 người, với số tiền chi trả 28,5 tỷ đồng/tháng; chiếm tỷ lệ 51,1% .

Sau 3 ngày ra quân, thành phố đã vận động hướng dẫn cho 4.455 đối tượng đăng ký mở tài khoản để thực hiện việc nhận chi trả không dùng tiền mặt, nâng tổng số người thực hiện việc nhận chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt lên 9.933 người, đạt tỷ lệ 89,3%.

Thành phố Hà Tĩnh đang đặt mục tiêu phấn đấu năm 2024, việc chi trả thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn đạt trên 90%; trợ cấp thất nghiệp, BHXH một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đạt 100%.

Nguồn: hatinh.gov.vn/

Biên tập: BBT