Tiên phong chuyển đổi số

Với thế mạnh trong tiếp cận khoa học công nghệ, các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số (CĐS) bằng nhiều việc làm thiết thực, mang lại kết quả tích cực. Bên cạnh đẩy mạnh CĐS trong hoạt động Đoàn - Hội, nhiều đội hình tình nguyện được thành lập nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng tiện ích khác. Qua đó, góp phần tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
0
11

Tích cực hỗ trợ người dân CÐS

Nhằm thúc đẩy CÐS, các cơ sở Ðoàn cấp xã đều thành lập đội, tổ tình nguyện viên hướng dẫn người dân CÐS hoặc tuyên truyền DVCTT. Ðặc biệt, trong Tháng Thanh niên (tháng 3-2024), Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện DVC” gắn với phong trào “3 trách nhiệm”; 100% Ðoàn cấp huyện và các trường đại học, cao đẳng tổ chức ít nhất 1 hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) và học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc CÐS trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuổi trẻ các đơn vị, địa phương còn thành lập đội hình tuyên truyền về định danh điện tử VNeID; đội hình lưu động hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện DVCTT tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại nhà người dân; đội hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và CÐS… nhằm thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy CÐS.