Tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh

Chiều 6-5, UBND tỉnh Khánh Hòa họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, giới thiệu về Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Tham dự cuộc họp, có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.
0
20

Sau 3 tháng triển khai, Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đã cập nhật số liệu của 25 nhóm thông tin, gồm: 22 nhóm thông tin chỉ đạo điều hành (thu ngân sách, đầu tư công, Đề án 06, đầu tư phát triển xã hội, thuế, GRDP, an toàn giao thông, du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thủy sản, lao động việc làm và an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chỉ số DTI, hành chính công, báo chí, phản ánh kiến nghị); 1 dịch vụ camera giám sát thông minh – ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); 1 dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch tỉnh; 1 dịch vụ điểm tin báo chí. Số liệu trên Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh được cập nhật từ năm 2022 đến năm 2024, với 16 nhóm thông tin cung cấp theo kỳ báo cáo tháng; 1 nhóm thông tin cập nhật theo kỳ báo cáo quý; 1 nhóm thông tin cập nhật theo kỳ báo cáo 6 tháng; 4 nhóm thông tin cập nhật theo kỳ báo cáo năm. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc cập nhật 20 bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách của 25 sở, ban, ngành lên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Hệ thống các biểu mẫu thuộc Bộ chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đã sẵn sàng triển khai để các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin, số liệu thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Việc ra đời Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh là cần thiết. Ông lưu ý việc tổ chức các gói thầu phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, đề xuất thời gian chạy thử nghiệm Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; nội dung hoạt động của Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh phải có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng trong từng lĩnh vực cụ thể để đảm bảo phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh; việc cập nhật các báo cáo, số liệu phải đảm bảo đúng – đủ – sạch – sống – chính xác; hệ thống dữ liệu của Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh phải vừa làm vừa bổ sung các số liệu, lĩnh vực nên các ngành, các lĩnh vực, địa phương có liên quan cần tích cực cung cấp thông tin, số liệu để đưa lên hệ thống… Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để tiếp tục hoàn chỉnh việc xây dựng Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Nguồn: baokhanhhoa.vn/
Biên tập: N.T