Tìm giải pháp quy hoạch dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh

Ngày 17/5, Sở TT&TT tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp quy hoạch dữ liệu và kho dữ liệu tỉnh với chuyên đề “Quy hoạch dữ liệu, cổng dữ liệu mở và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh”.
0
23

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban ngành, địa phương tìm hiểu về giải pháp khung quy hoạch dữ liệu, cổng dữ liệu mở cấp tỉnh và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh của Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh; đại diện Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá đầu tư (thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia) chia sẻ các kinh nghiệm về quy hoạch dữ liệu và kho dữ liệu.

 

Theo Sở TT&TT, quy hoạch và xây dựng các trung tâm dữ liệu có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số. Các sở, ban ngành cần phối hợp xây dựng khung dữ liệu chung; khai thác, tích hợp dữ liệu sao cho hiệu quả, đồng bộ, có thể liên kết chia sẻ thông qua kho dữ liệu mở.

 

Qua hội nghị này, các đơn vị sẽ được cung cấp, giới thiệu, tìm hiểu những giải pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành sao cho có sự đồng bộ, thống nhất để có thể tích hợp với kho dữ liệu dùng chung nhằm thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh, góp phần xây dựng nền kinh tế số, xã hội số tỉnh nhà hiện đại, an toàn.

Nguồn: baophuyen.vn/

Biên tập: Thủy Tiên