Tổ chức Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”

STO - Sáng ngày 18/5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến đến 63 hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì hội thảo. Tại tỉnh Sóc Trăng, tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng; Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân; Tỉnh đoàn và Thường trực Tỉnh hội, các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố.
0
15

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh về tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số. Với vai trò là tổ chức tiên phong vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng thời, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định “lấy việc ứng dụng công nghệ làm cơ sở, điều kiện, tiền đề để hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động”; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII xác định khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”.

Các chương trình mục tiêu quốc gia mà hội tham gia cũng như các đề án của Chính phủ giao hội chủ trì thực hiện đều đặt ra các yêu cầu, giải pháp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động. Gần đây, hội đã ký kết Chương trình phối hợp với C06 Bộ Công an để bổ sung các nội dung hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2024 – 2026, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin…

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã có những bài viết làm rõ những vấn đề lý luận và bối cảnh chung của chuyển đổi số như: Nghiên cứu xây dựng sử dụng Bộ chỉ số Quản trị Quốc gia trong xã hội công nghệ số (Digital Society) mục tiêu tăng trưởng xanh – phát triển bền vững trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) tại Việt Nam; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); phụ nữ tham gia phát triển kinh tế số, rào cản và giải pháp; vấn đề việc làm cho lao động nữ trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam, cơ hội và thách thức; tiềm năng, vai trò của phụ nữ trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia; đảm bảo việc làm cho lao động nữ trong nền kinh tế số – một số gợi ý cho vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; kết quả và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ gắn với hoạt động cải cách hành chính; mô hình thực tiễn và các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia vào chuyển đổi số. Không những vậy, tại hội thảo còn tổ chức tọa đàm về những mô hình thực tiễn, các giải pháp nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số…

Hội thảo là hoạt động trong chuỗi hoạt động “Ngày hội Phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 18/5/2024. Hoạt động này đã góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư; thực hiện khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”.

Nguồn: baosoctrang.org.vn/

Biên tập: Sớm Mai