Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh”

Ngày 16-5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh”.
0
20

Tháng 3-2024, lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII – Provincial Innovation Index) của năm 2023. Bộ chỉ số gồm 52 yếu tố thành phần, chia làm 7 trụ cột: 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đạt 49,2 điểm, đứng 6 toàn quốc và đứng thứ 3 ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Bắc Ninh có các điểm mạnh và được đánh giá cao về các nội dung như: đầu vào và đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư cho giáo dục và đào tạo, tài chính vi mô, giá trị xuất khẩu,…tuy nhiên có điểm yếu ở thể chế, sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ…

Chuyên gia Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học công nghệ giới thiệu các điểm thành phần của Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Trên cơ sở làm rõ ý nghĩa, vai trò của Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương, các đại biểu thảo luận các vấn đề tổng quan về đổi mới sáng tạo; khung chỉ số, nguồn dữ liệu; quy trình tính toán Bộ chỉ số; phân tích chỉ số điểm mạnh điểm yếu trong kết quả xếp hạng PII năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh, đưa ra giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số điểm thành phần, …

Buổi tọa đàm cung cấp thông tin hữu ích giúp tỉnh Bắc Ninh có cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu giữ vững, nâng hạng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Bắc Ninh năm 2024.

Nguồn: baobacninh.vn/

Biên tập: H. Thương