Triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024

0
19

Các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện, chuyên gia Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, cấp thôn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu năm, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp quan trọng để rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ban hành các cơ chế nhằm tạo thuận lợi tốt nhất với mục tiêu thực hiện hiệu quả để phát triển kinh tế – xã hội.

Kết quả tổng hợp:

Tổng số điểm tỉnh Lào Cai đạt được năm 2023 là 90,6 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022 (86,93 điểm), xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 4 bậc so với năm 2022). Trong đó, điểm thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là 58,85 điểm, cao nhất trong các tỉnh, thành phố (năm 2022 được 56,19 điểm); điểm đo lường sự hài lòng (SIPAS) là 8,88 điểm (năm 2022 được 8,48 điểm); điểm khảo sát lãnh đạo quản lý là 17,54 điểm (năm 2022 được 17,06 điểm); điểm đánh giá đến tác động phát triển kinh tế – xã hội là 5,32 điểm (năm 2022 được 5,2 điểm).

Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, tỉnh đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị mời các chuyên gia Trung ương phân tích, đánh giá và tuyên truyền đến cả hệ thống chính trị về các chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để Nhân dân biết thực hiện và giám sát.

Đại diện Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) giới thiệu và phân tích kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS tỉnh Lào Cai năm 2023; đề xuất một số kiến nghị đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ CCHC của các đơn vị; nhắc nhở các đơn vị chưa ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC của các đơn vị; lấy kết quả CCHC để đánh giá xét hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực CCHC của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra theo chuyên đề đối với việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai có tỷ lệ hồ sơ chậm muộn nhiều ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phát động phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC và tổ chức suy tôn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Mặc dù có nhiều chuyển biến về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC chung toàn quốc, song tỉnh Lào Cai vẫn còn những nhóm nội dung tăng điểm nhưng giảm về thứ hạng so với các địa phương khác như: Cải cách thể chế; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; một nhóm nội dung vừa giảm điểm và giảm thứ hạng (nhóm nội dung chỉ số cải cách thủ tục hành chính).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung điều hành phần thảo luận, tham luận.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao đổi, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, cũng như đưa ra những tư vấn, khuyến nghị để Lào Cai duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số.

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng tham luận tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành, địa phương tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chỉ số. Đồng thời, chia sẻ các khó khăn và kiến nghị một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả công tác CCHC và cải thiện các chỉ số đánh giá trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả và sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong năm vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời trong thực hiện CCHC. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024 đã đề ra.

trien-khai-cac-giai-phap-duy-tri-cai-thien-va-nang-cao-chi-so-par-index-sipas-papi-tinh-lao-cai-nam-2024

Đối với cải cách thể chế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đối với nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ cần tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách tài chính công tập trung các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên; cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phân cấp lĩnh vực tài chính – ngân sách, tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý thu, chi.

Về chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số; tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2587/UBND-KSTT ngày 21/5/2024. Về Chỉ số PAPI, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị số 10 ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 240 ngày 3/5/2024 của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 của các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nguồn: baolaocai.vn/

Biên tập: Hữu Huỳnh