Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Sáng 9/5, tại TP Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.
0
15

Tham dự hội nghị có 250 đại biểu là đại diện các phòng thuộc Sở GDĐT, Công an tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông, một số đơn vị viễn thông, cung ứng giải pháp công nghệ, giáo viên, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin các địa phương.

Học bạ số được hiểu là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số. Học bạ số đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập tại cấp tiểu học. Đồng thời đảm bảo nhất quán, toàn vẹn thông tin khi học bạ đã được phát hành (không thể thay đổi thông tin). Ngoài ra, học bạ số đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng, quản lý, tra cứu, xác thực học bạ trực tuyến cũng như cho phép xuất ra bản mềm của học bạ số, có thể in được trên giấy theo mẫu học bạ quy định.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia trao đổi các vấn đề liên quan đến học bạ số cấp tiểu học như: Thực trạng và kế hoạch triển khai thí điểm, nội dung yêu cầu và một số giải pháp kỹ thuật công nghệ, phương án kỹ thuật thực hiện thí điểm, hệ thống cơ sở vật chất, nền tảng thực hiện…

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2024, Sở GDĐT sẽ kiểm tra, giám sát quá trình thí điểm tại các địa phương trong tỉnh và các cơ sở giáo dục tiểu học có thí điểm học bạ số; trong tháng 6 và tháng 7/2024 sẽ tổ chức đánh giá kết quả quá trình thí điểm học bạ số cấp tiểu học.

Việc triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về giáo dục, tạo động lực tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục. Đồng thời, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gắn với sử dụng các nền tảng số, xây dựng tài nguyên số dùng chung, tham gia phát triển chính quyền số, xã hội số, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh.

Nguồn: baoquangninh.vn/

Biên tập: Phạm Học