Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Hương triển khai “Chuyên đề Phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng”

Chiều 7/5, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm) tổ chức điểm hội nghị “Chuyên đề Phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng” nhân dịp hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024.
0
21

Mục đích của hội nghị nhằm lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong học tập cũng như đời sống của các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về việc tổ chức Chuyên đề phát triển văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng. Các học viên tham gia hội nghị sẽ tiếp cận với các hình thức đọc sách báo, tài liệu có ứng dụng công nghệ thông tin đa dạng, phong phú.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện tặng hoa chúc mừng Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Hương.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm cho rằng: việc khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật kiến thức, nghiên cứu tài liệu, sách báo được xem là quá trình thay đổi tổng thể, toàn diện của cá nhân, tổ chức về nhận thức vai trò, ý nghĩa của sách và văn hóa đọc gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng. Sau hội nghị đề nghị trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục lan tỏa nội dung của chuyên đề tới các học viên,  làm cho việc chuyển đổi số đi vào cuộc sống của nhân dân một cách hữu ích; đồng thời, với nhiều hình thức hỗ trợ, quyên góp, xây dựng thư viện Trung tâm thực sự là điểm đến yêu thích của các tầng lớp nhân dân. Qua chuyên đề, người dân hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội được nâng lên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh hiệu quả thực hiện Đề án 06 tại địa phương.

Công an xã Thanh Hương tuyên truyền điểm mới trong Luật Căn cước 2023.

Nội dung chuyên đề có ý nghĩa thiết thực đối với các hội viên Trung tâm học tập cộng đồng khi thực hiện chuyển đổi số được ứng dụng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng; nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời cho người dân, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhân dịp này, Công an xã Thanh Hương phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức giới thiệu, tuyên truyền điểm mới trong Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024).

Nguồn: baohanam.com.vn/

Biên tập: Giang Nam