Từ ngày 1/7, sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tại Văn bản số 22/UBND-PVHCC ngày 15/5/2024, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan trung ương trên địa bàn chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
0
24

Theo văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Ninh Bình sẽ nghiên cứu, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các sở, ban, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc tuyên truyền qua các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID, giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn/

Biên tập: Bùi Diệu