Tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số

0
27

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong năm 2024.

Đoàn viên thanh niên được tập huấn sử dụng các ứng dụng công nghệ số

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện tập trung rà soát, đánh giá và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện kiện toàn cơ cấu, thành phần Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố trước ngày 20/5. Tùy theo điều kiện, đặc điểm của cơ sở để bố trí, cơ cấu số lượng Tổ Công nghệ số cộng đồng cho phù hợp từ 5 đến 8 thành viên; thành viên có thể là người có uy tín, năng động và có kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị số, nền tảng số. Hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng chú trọng vào thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số Bình Thuận, tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID), ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, khai thác các sàn thương mại điện tử phổ biến, khai thác thông tin trên các trang thông tin điện tử… Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan phải xây dựng tài liệu thông tin, tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số của tỉnh và triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Hội viên, phụ nữ cài đặt thành công các ứng dụng công nghệ số.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong năm 2024, phấn đấu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí/lệ phí không dùng tiền mặt đến 50% hộ gia đình; tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID) đạt trên 50.000 lượt cài đặt; hướng dẫn cài đặt ứng dụng Công dân số Bình Thuận đạt trên 40.000 lượt cài đặt; hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 30.000 lượt cài đặt; thông tin, tuyên truyền các chương trình, nội dung về chuyển đổi số của tỉnh đến 90% dân số.

Để phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Công nghệ số cộng đồng làm cầu nối, lan tỏa đến mọi người dân và hưởng ứng, tích cực sử dụng nền tảng số, công nghệ số góp phần quan trọng vào kết quả triển khai chuyển đổi số của tỉnh, UBND tỉnh chỉ rõ các hoạt động phải đi vào thực chất, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn cơ sở và hướng dẫn cho người dân tiếp cận các công nghệ số theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu của người dân. Tổ Công nghệ số cộng đồng phải lấy phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân…

Nguồn: baobinhphuoc.com.vn/

Biên tập: Thùy Linh