Xây dựng phần mềm và trang thông tin, kết quả Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 tại Việt Nam

0
30

Mã TBMT: IB2400111970-00

Thời điểm đóng thầu: 10:30, 15/05/2024

Hình thức dự thầu: Qua mạng

Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng tải thông báo: 08/05/2024 – 16:41

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn

Biên tập: