Xín Mần đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

0
16

BHG – Sau hơn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện Xín Mần, việc thực hiện Đề án trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ngày 6.1.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06 đối với việc chuyển đổi số, UBND huyện Xín Mần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tình hình thực tế ở địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho doanh nghiệp và người dân thông qua các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt của các hội, đoàn thể… Huyện đã thành lập 206 tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 từ huyện đến thôn, bản với hơn 1.300 thành viên tham gia. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc làm sạch dữ liệu các lĩnh vực LĐ,TB&XH, y tế, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các mặt công tác như: Chi trả không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng; sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) tích hợp thông tin BHYT trong khám, chữa bệnh. Cơ sở hạ tầng, thiết bị được huyện quan tâm đầu tư kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, hạ tầng đường truyền về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đường truyền mạng internet cơ bản đảm bảo phủ sóng đến trung tâm các xã, thị trấn.

Công an huyện Xín Mần hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đôn đốc và trực tiếp triển khai thực hiện các mô hình của Đề án. Đến nay, huyện Xín Mần đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân sinh năm 2008 trở về trước. Thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt tỷ lệ 112%, vượt chỉ tiêu 70% được giao. Việc kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID người dân có thể thuận lợi triển khai thực hiện các tiện ích giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) như: Thông báo lưu trú, xuất trình các giấy tờ cá nhân gồm CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe; kiểm tra thông tin cư trú, người phụ thuộc. Đối với lĩnh vực y tế, ứng dụng đã triển khai các tiện ích như: Khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa, thông tin tiêm chủng, sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD đạt tỷ lệ 94,8%. Tiếp nhận và giải quyết 493 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và 47/57 hồ sơ đăng ký khai tử – xoá đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí. Ngoài ra, Xín Mần được đánh giá xếp loại đứng thứ 2 toàn tỉnh về thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Triển khai Đề án 06 nhằm cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách TTHC và giúp người dân thuận tiện nhất khi thực hiện thủ tục thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen dùng giấy tờ đến trụ sở cơ quan Nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường mạng. Những kết quả của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong toàn huyện đã tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện đề án trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của người dân địa phương còn hạn chế. Trong đó, khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, dẫn đến việc sử dụng, truy cập Internet để thực hiện giao dịch TTHC trên môi trường mạng còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện còn cao nên việc tiếp cận các trang thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Nguyễn Tiến Hùng cho biết: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình của Đề án 06, huyện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lợi ích của tài khoản định danh điện tử. Bố trí đội ngũ cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu trong công cuộc cải cách nền hành chính phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng như toàn thể nhân dân.

Nguồn: baohagiang.vn/

Biên tập: Văn Long