Yên Bái tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi giao thức IPv6 trong cơ quan nhà nước

YênBái - Sáng 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi giao thức IPv6 cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024.
0
23
Hội nghị tập huấn nhằm chuyển đổi phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống mạng lưới và dịch vụ công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái,
Tại Hội nghị, 65 cán bộ công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã được nghe giảng viên đến từ Trung tâm Internet Việt Nam giới thiệu tổng quan về chuyển đổi IPv6, hiện trạng chuyển đổi IPv6 trên thế giới, Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung cũng như sự cần thiết, vai trò, lộ trình, cấu trúc, công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giới thiệu chuyên sâu về IPv6 trên hệ điều hành, thiết bị mạng và hướng dẫn đăng ký tài nguyên địa chỉ và số hiệu mạng, hướng dẫn kiểm tra địa chỉ; giới thiệu về mô hình IPv6; công nghệ, kỹ thuật IPv6; hướng dẫn chuyển đổi IPv6 cho mạng LAN, Wifi.
Qua đó, các học viên nắm bắt về yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của công tác chuyển đổi IPv6, gắn với quy hoạch, hiện đại hóa hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh.
Việc chuyển đổi, phát triển và ứng dụng địa chỉ IPv6 cho hệ thống, mạng lưới và dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 nhằm đảm bảo sẵn sàng về công nghệ cho sự phát triển bền vững của mạng Internet với các dịch vụ mới của thành phố thông minh, chính quyền số và các dịch vụ 4G/5G với những tính năng mới được thiết kế mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Internet, thay thế địa chỉ Internet IPv4 đã cạn kiệt.
Thông qua tập huấn góp phần thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi IPv6, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, kết nối Internet một cách đồng bộ, hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước trong tiến trình xây dựng, triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Được biết, thực hiện các mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021 – 2025, từ năm 2021 đến nay, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh đã phối hợp với VNNIC triển khai hoạt động tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi IPv6 cho trên 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh bằng cả hình thức đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến.
Đồng thời, cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn do VNNIC tổ chức, thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, đảm bảo 100% website thành phần thuộc 21 cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đều hoạt động song song với 2 địa chỉ IPv4 và IPv6. Triển khai thí điểm chuyển đổi IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng, đến nay tỷ lệ người dùng thường xuyên sử dụng IPv6 trên địa bàn tỉnh dao động trong khoảng 64 – 70%.
Đó là những kết quả ban đầu thực hiện chương trình phối hợp hoạt động theo thỏa thuận thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giữa Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái với VNNIC giai đoạn 2021 – 2025.
Biên tập: Thanh Chi – Hoài Văn